Chłodzenie

Chłodzenie adiabatyczne

Chłodzenie adiabatyczne
Chłodzenie adiabatyczne, inaczej nazywane chłodzeniem ewaporacyjnym lub chłodzeniem wyparnym. To sposób chłodzenia powietrza lub przedmiotów polegający na wykorzystywaniu ciepła parowania wody.