Pellet co to jest i z czego powstaje?

Pellet to paliwo stałe uzyskiwane z biomasy. Występuje w formie granulatu i przeznaczony jest do spalania. Pelletu używa się w instalacjach grzewczych oraz w specjalnych kominkach.

Jak powstaje pellet?

Pellet powstaje w wyniku sprasowania pod wysokim ciśnieniem rozdrobnionych trocin drewna, słomy, rozdrobnionego drewna.

Najpierw gromadzi się półprodukty, czyli rozdrobione drewno, trociny, słomę lub biomasę. Są to najczęściej zrębki z tartaków, słowa z pól.

Uzyskany surowiec jest suszony i mielony. Pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienienia i wysokiej temperatury maszyna formuje granulki.

Pod wpływem bardzo wysokich temperatur drewno uwalniania ligninę. Lignina jest naturalnym klejem.

Granulat pelletu pakuje się w worki. Zazwyczaj worki ważą około 15 kilogramów, co ułatwia użytkowanie, przechowywanie i transport pelletu.

Z czego robi się pellet

Pellet wykonuje się z odpadów obróbki drewna, słomy, biomasy, łusek słonecznika, pestek lub innych odpadów. Przy pomocy wysokociśnieniowego prasowania uzyskuje się z masy trocinowej granulki o długości od 4 mm do 12 mm.

Pellet drzewny

Największa popularnością cieszy się pellet drzewny. Wykonuje się go z pozostałości po obróbce drewna iglastego i liściastego. W momencie spalania wyczuwalny jest zapach drewna. Po spaleniu pellet drzewny zostawia małą ilość popiołu – około 0,7% popiołu.

Kaloryczność pelletu drzewnego wynosi od 4,5 kWh/kg(16,2 Megadżula na kilogram opału) do 5,3 kWh/kg (19 MJ/kg). Moc grzewcza zależy od drewna, z którego wykonano pellet.

Występuje w granulacji od 4mm do 10mm.

Pellet ze słomy

Pellet ze słomy produkuje się z pozostałości po zbożach. Ma porównywalną moc grzewczą do pelletu z drewna i wynosi od 16,5 MJ/kg do 17 MJ/kg.

Tak jak w przypadku pelletu drzewnego po spalaniu zostaje bardzo mało popiołu.

Przeczytaj więcej

Redakcja Energetyka.edu.pl
Redakcja Energetyka.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *