Chłodzenie adiabatyczne

Chłodzenie adiabatyczne, inaczej nazywane chłodzeniem ewaporacyjnym lub chłodzeniem wyparnym. To sposób chłodzenia powietrza lub przedmiotów polegający na wykorzystywaniu ciepła parowania wody.

Idea procesu chłodzenia polega na przemianie energii jawnej powietrza (energii wynikającej z temperatury) na energię utajoną powietrza (wynikającą z wilgotności).

W chłodzeniu ewaporacyjnym wykorzystywana jest entalpia parowania wody. Do procesu chłodzenia wyparnego potrzebne jest znacznie mniej energii niż przy konwencjonalnej klimatyzacji.

Zasada działa chłodzenia adiabatycznego

Woda żeby wyparować potrzebuje określonej energii. Aby odparować jeden kilogram wody o temperaturze 35 stopni Celsjusza potrzeba 2257 kilo dżula. Energia jest pobiera z powietrza, obniżając jego temperaturę i zwiększając jego wilgotność.

Proces jest adiabatyczny ze względu na brak zmiany energii całkowitej powietrza. Konwersja energii przebiega z postaci jawnej do utajonej (temperatura i wilgotność).

Rodzaje chłodzenia adiabatycznego

Chłodzenie adiabatyczne możemy podzielić na:

  • Bezpośrednie chłodzenie adiabatyczne – Direct Evaporative Cooling (DEC)

Strumień powietrza zostaje po prostu nawilżony. Przy tym procesie wzrasta wilgotność powietrza w pomieszczeniu rośnie bardzo szybko. Takie chłodzenie możliwe jest bardzo rzadko ze względu na procesy technologiczne. W systemach takich istnieje ryzyko ewentualnego skażenia nawiewanego powietrza do pomieszczenia w trakcie nawilżania.

  • Pośrednie nawilżanie adiabatyczne – Indirect Evaporative Cooling (IEC)

Powietrze wywiewane z pomieszczenia zostaje nawilżone i dzięki temu świeże ciepłe powietrze zostaje pośrednio schłodzone na wymienniku ciepła. Powietrze doprowadzane do pomieszczenia nie jest przy tym nawilżone. Wykluczone jest zatem skażenie powietrza. Ta zasada funkcjonuje też w stosunku do chłodzenia powietrza recyrkulacyjnego. Powietrze zewnętrzne użyte jako powietrze chłodzące, zostaje nawilżone i odprowadzone na zewnątrz. Przed odprowadzeniem na zewnątrz schładza powietrze recyrkulacyjne w wymienniku ciepła.

Zalety chłodzenia adiabatycznego

W przypadku chłodzenia adiabatycznego otrzymujemy następujące zalety:

  • Oszczędność energii potrzebnej do chłodzenia o około 90%
  • Mniejsze koszty inwestycyjne
  • Bardzo niskie koszty eksploatacji
  • Świeże powietrze bez recyrkulacji
  • Naturalna wilgotność w pomieszczeniach
  • Niwelacja stref chłodnych i przeciągów
  • Możliwość używania w pomieszczeniach z otwartymi oknami i drzwiami

Obrazek domyślny
Redakcja Energetyka.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *