Paliwa Stałe

Paliwo stałe do palne ciało stałe wykorzystywane jak źródło energii cieplnej (ciepła). Przykładowe popularne rodzaje paliw stałych to: drewno, pellet, węgiel.

Najczęściej paliwa stałe wykorzystuje się do celów technicznych, gospodarczych, przemysłowych i bytowych.